The You Tube code has now been updated. Our apologies for the inconvenience. Any problems, please post in the Help Forum here.
Close it  
sagagroupvn
Today | Join | Member | Search | Who's On | Chat Room | Help | Shop | Sign In | | | | | Follow Aimoo_Com on Twitter
Make a donation click here. Your support will help us remove ads and upload local images, etc.
Title: Goi dien thoai tu Internet bằng Ok card.
SAGAGROUPVN   Other hot news
Hop to: 
Views:8735     
New Topic New Poll
<<Previous ThreadNext Thread>>
Page 1 / 1    
AuthorComment
Nguyet
 Author    Rank:none
Score: 2
Posts: 2
From: Vietnam
Registered: 10/08/2009
Time spent: 0 hours

(Date Posted:10/10/2009 10:52 AM)
Share to: Facebook Twitter MSN linkedin google yahoo

Từ tháng 9, OK card đã hỗ trợ dịch vụ gọi điện qua Internet. Mặc dù chất lượng ko thể như gọi từ điện thoại, nhg tất nhiên tiền nào của nấy rùi
1 thẻ 3000yen gọi dc 10 tiếng.
Mọi người có thể download phần mềm sử dụng và xem hướng dẫn ở trang Web
http://www.keycall.net

Ngoài ra, đối với thuê bao điện thoại Softbank, thời lượng gọi về di động và cố định tại Việt Nam cũng tăng đáng kể. Cụ thể là với thẻ 3000yen, gọi về
  Máy cố định ở VN: (1:00 am ~ 8:00 pm): 300 phút            (8:00 pm~1:00 am): 200 phút
  Máy di động ở VN: (1:00 am ~ 8:00 pm): 287 phút            (8:00 pm~1:00 am): 187 phút

Gọi tu máy AU, Docomo (thẻ 3000yen)
  Máy cố định ở VN: (1:00 am ~ 8:00 pm): 200 phút           
  Máy di động ở VN: (1:00 am ~ 8:00 pm): 187 phút          

Cách thức gọi ko có j thay đổi:
  Lần đầu sử dụng thẻ (Đăng kí thẻ)
       bấm 186 03-4590-2008 + chọn ngôn ngữ + số ID#

  Cách gọi
       bấm 00376080 + 84 + số điện thoại cần gọi

Lưu í: Khi gọi từ máy Softbank, nếu bấm SAI dãy số 00376080 thì cuộc gọi sẽ bị tình cước 25yen/phút thay vì 15yen/phút hoặc 10yen/phút như bình thường.
usertype:6
Guest
Share to: Facebook Twitter MSN linkedin google yahoo 1# Reply To Nguyet
(Date Posted:01/26/2010 19:29 PM)

Reply to Nguyet (10/10/2009 10:52 AM)

Từ tháng 9, OK card đã hỗ trợ dịch vụ gọi điện qua Internet. Mặc dù chất lượng ko thể như gọi từ điện thoại, nhg tất nhiên tiền nào của nấy rùi
1 thẻ 3000yen gọi dc 10 tiếng.
Mọi người có thể download phần mềm sử dụng và xem hướng dẫn ở trang Web
http://www.keycall.net

Ngoài ra, đối với thuê bao điện thoại Softbank, thời lượng gọi về di động và cố định tại Việt Nam cũng tăng đáng kể. Cụ thể là với thẻ 3000yen, gọi về
  Máy cố định ở VN: (1:00 am ~ 8:00 pm): 300 phút            (8:00 pm~1:00 am): 200 phút
  Máy di động ở VN: (1:00 am ~ 8:00 pm): 287 phút            (8:00 pm~1:00 am): 187 phút

Gọi tu máy AU, Docomo (thẻ 3000yen)
  Máy cố định ở VN: (1:00 am ~ 8:00 pm): 200 phút           
  Máy di động ở VN: (1:00 am ~ 8:00 pm): 187 phút          

Cách thức gọi ko có j thay đổi:
  Lần đầu sử dụng thẻ (Đăng kí thẻ)
       bấm 186 03-4590-2008 + chọn ngôn ngữ + số ID#

  Cách gọi
       bấm 00376080 + 84 + số điện thoại cần gọi

Lưu í: Khi gọi từ máy Softbank, nếu bấm SAI dãy số 00376080 thì cuộc gọi sẽ bị tình cước 25yen/phút thay vì 15yen/phút hoặc 10yen/phút như bình thường.


Xin chào, tôi tên là Huỳnh Phi Lực

tôi hiện đang sinh sống tại Hiroshima với tập thể khoảng 150 ngừơi. Hiện chúng tôi cũng đang sử dụng rất nhiều loại thẻ, tuy nhiên tôi muốn thử dùng thẻ ok card xem thế nào. Vậy xin hãy liên lạc với tôi qua số điện thoại 090-4103-1639 ( số tại Nhật) . Nếu có thể xin hãy liên hệ gửi cho tôi khoảng 150~200 tấm card loại này để tôi hứơng dẫn cho người bên chỗ tôi đang ở. Xin cảm ơn.

Địa chỉ của tôi là 広島県呉市宮原7丁目1番27号 
       (フィン フィ ルック)usertype:5 tt= 0
Support us

Create free forum and click the links below and your donations will make a difference here.

www.dinodirect.com

A Huge Online Store for Various Cool Gadgets, Accessories: Laser Pointer, Bluetooth Headset, Cell Phone Jammer, MP3 Players, Spy Cameras, Soccer Jersey, Window Curtains, MP4 Player, E Cigarette, Wedding Dresses, Hearing Aids, eBook Reader, Tattoo Machines, LED Light Bulbs, Bluetooth Stereo Headset, Holiday Gifts, Security Camera and Games Accessories and Hobby Gadgets.  
Guest
Share to: Facebook Twitter MSN linkedin google yahoo 2# Re:Goi dien thoai tu Internet bằng Ok card.
(Date Posted:02/11/2010 23:47 PM)

Chao ban Luc. Minh cung vua tim hieu ve the OK, nen tien day chia se voi ban mot vai thong tin.
Ban nen vao internet de lien he dang ki card nay, rat tien loi va nhanh chong khi dang ki voi so luong the lon. Trang chu cua cong ty cung cap OK card neu minh khong nham thi la: http://asiannet.co.jp/en/personal01.html
Hoac ban co the mail truc tiep cho dia chi mail sau de nhan card chuyen theo duong buu dien den tan nha: yanagi@newcom.or.jp (noi dung mail nho ghi ro ten, dia chi va so dien thoai de nguoi gui tien lien lac nhe ^^).
Huong dan cu the cach su dung co ghi san tren the va tren trang web bang tieng Nhat va tieng Anh (neu chiu kho search co the ban se tim thay ca huong dan bang tieng Viet day, minh khong nho ro dia chi lam).
Chuc ban mot ngay vui ve.

usertype:5 tt= 0
Guest
Share to: Facebook Twitter MSN linkedin google yahoo 3# Re:Goi dien thoai tu Internet bằng Ok card.
(Date Posted:11/21/2010 06:25 AM)

Reply to Nguyet (10/10/2009 10:52 AM).
Từ tháng 9, OK card đã hỗ trợ dịch vụ gọi điện qua Internet. Mặc dù chất lượng ko thể như gọi từ điện thoại, nhg tất nhiên tiền nào của nấy rùi
1 thẻ 3000yen gọi dc 10 tiếng.
Mọi người có thể download phần mềm sử dụng và xem hướng dẫn ở trang Web
http://www.keycall.net

Ngoài ra, đối với thuê bao điện thoại Softbank, thời lượng gọi về di động và cố định tại Việt Nam cũng tăng đáng kể. Cụ thể là với thẻ 3000yen, gọi về
  Máy cố định ở VN: (1:00 am ~ 8:00 pm): 300 phút            (8:00 pm~1:00 am): 200 phút
  Máy di động ở VN: (1:00 am ~ 8:00 pm): 287 phút            (8:00 pm~1:00 am): 187 phút

Gọi tu máy AU, Docomo (thẻ 3000yen)
  Máy cố định ở VN: (1:00 am ~ 8:00 pm): 200 phút           
  Máy di động ở VN: (1:00 am ~ 8:00 pm): 187 phút          

Cách thức gọi ko có j thay đổi:
  Lần đầu sử dụng thẻ (Đăng kí thẻ)
       bấm 186 03-4590-2008 + chọn ngôn ngữ + số ID#

  Cách gọi
       bấm 00376080 + 84 + số điện thoại cần gọi

Lưu í: Khi gọi từ máy Softbank, nếu bấm SAI dãy số 00376080 thì cuộc gọi sẽ bị tình cước 25yen/phút thay vì 15yen/phút hoặc 10yen/phút như bình thường.usertype:5 tt= 0
Guest
Share to: Facebook Twitter MSN linkedin google yahoo 4# Re:Goi dien thoai tu Internet bằng Ok card.
(Date Posted:10/16/2011 05:19 AM)

 ban cho mjh hoi mjh su dung mag internet cua docomo nhug k the su dung car ok de goi qua internet duoc ban co biet cach nao khong giup dum minh voi

usertype:5 tt= 0
Guest
Share to: Facebook Twitter MSN linkedin google yahoo 5# Re:Goi dien thoai tu Internet bằng Ok card.
(Date Posted:11/30/2011 05:10 AM)

 ban cho mjnh hoi minh doc bao giao luu thy co ghi la neu mua  the dien thoai ok bang cach chuyen khoan thi la 2000yen  , neu dung phuong thuc chuyen khoan thi cach thuc chuyen khoan ra sao ,chi jup mjnh voi,mjnh thay chat luong the ok rat tot , minh muon su dung .cam on nhiu.
usertype:5 tt= 0
Guest
Share to: Facebook Twitter MSN linkedin google yahoo 6# Reply To Guest
(Date Posted:12/06/2011 05:49 AM)

Reply to is_Aimoo_Guest (01/26/2010 19:29 PM)

Reply to Nguyet (10/10/2009 10:52 AM)

Từ tháng 9, OK card đã hỗ trợ dịch vụ gọi điện qua Internet. Mặc dù chất lượng ko thể như gọi từ điện thoại, nhg tất nhiên tiền nào của nấy rùi
1 thẻ 3000yen gọi dc 10 tiếng.
Mọi người có thể download phần mềm sử dụng và xem hướng dẫn ở trang Web
http://www.keycall.net

Ngoài ra, đối với thuê bao điện thoại Softbank, thời lượng gọi về di động và cố định tại Việt Nam cũng tăng đáng kể. Cụ thể là với thẻ 3000yen, gọi về
  Máy cố định ở VN: (1:00 am ~ 8:00 pm): 300 phút            (8:00 pm~1:00 am): 200 phút
  Máy di động ở VN: (1:00 am ~ 8:00 pm): 287 phút            (8:00 pm~1:00 am): 187 phút

Gọi tu máy AU, Docomo (thẻ 3000yen)
  Máy cố định ở VN: (1:00 am ~ 8:00 pm): 200 phút           
  Máy di động ở VN: (1:00 am ~ 8:00 pm): 187 phút          

Cách thức gọi ko có j thay đổi:
  Lần đầu sử dụng thẻ (Đăng kí thẻ)
       bấm 186 03-4590-2008 + chọn ngôn ngữ + số ID#

  Cách gọi
       bấm 00376080 + 84 + số điện thoại cần gọi

Lưu í: Khi gọi từ máy Softbank, nếu bấm SAI dãy số 00376080 thì cuộc gọi sẽ bị tình cước 25yen/phút thay vì 15yen/phút hoặc 10yen/phút như bình thường.


Xin chào, tôi tên là Huỳnh Phi Lực

tôi hiện đang sinh sống tại Hiroshima với tập thể khoảng 150 ngừơi. Hiện chúng tôi cũng đang sử dụng rất nhiều loại thẻ, tuy nhiên tôi muốn thử dùng thẻ ok card xem thế nào. Vậy xin hãy liên lạc với tôi qua số điện thoại 090-4103-1639 ( số tại Nhật) . Nếu có thể xin hãy liên hệ gửi cho tôi khoảng 150~200 tấm card loại này để tôi hứơng dẫn cho người bên chỗ tôi đang ở. Xin cảm ơn.

Địa chỉ của tôi là 広島県呉市宮原7丁目1番27号 
       (フィン フィ ルック)
Tôi muốn xóa thông tin cá nhân mà tôi đăng cách đây khá lâu. Xin xóa thông tin giùm mình nhé
usertype:5 tt= 0
Guest
Share to: Facebook Twitter MSN linkedin google yahoo 7# Re:Goi dien thoai tu Internet bằng Ok card.
(Date Posted:04/26/2012 02:32 AM)

muon tai phan mem goi dien thoai
usertype:5 tt= 0
<<Previous ThreadNext Thread>>
Page 1 / 1    
New Topic New Poll
Sign Up | Create | About Us | SiteMap | Features | Forums | Show Off | Faq | Help
Copyright © 2000-2015 Aimoo Free Forum All rights reserved.

Get cheapest China Wholesale,  China Wholesale Supplier,  to be a retailer is easy now.
LUFFY LUFFY LUFFY LUFFY
LUFFY LUFFY LUFFY LUFFY LUFFY LUFFY LUFFY