Dear Aimoo members,

Thank you so much for all your support for Aimoo over the years.

The PM is opened now.

The transfer to new aimoo will take less time than estimated before by testing recently. So we decide to close the old Aimoo until we are prepared in everything, you can use old aimoo before it.


http://www.aimoo.com/newaimooapplication.cfm

The help forum has been transferred to new aimoo, it is below:

http://aimoohelpforum.www.aimoo.com

The transfer will be executed one by one and we will close the PM funciton, the registeration function and the creating forum function in old aimoo.  

The forum data will be transferred is below:

1. the control panel settings including categories, icons, permission and so on.
2. the forum skin 
3. all topics and replies
4. all valid members
5. owner`s profile and PM ( it will be lost probably but not many)
6. forum balance

Except of above, all forum transferred will get free a month diamond.

The transfer will take many days and we plan to complete it in 27th and we will publish the other funtions step by step, they are friends, Album, Youtube video upload and so on, except that, we will publish a new chatroom in future.

If you have any questions, you can email us by aimooticket@gmail.com

Thanks again for your understanding and support. Aimoo will get better and better with all of you!

Close it  
Lệ Thủy Forum
where the lovers of Le Thuy meet together
Chào mừng bạn đến với diễn đàn nghệ sĩ tài danh Lệ Thủy
Make a donation click here. Your support will help us remove ads and upload local images, etc.
Title: Cổ bản
Hop to: 
Views:952     
New Topic New Poll
<<Previous ThreadNext Thread>>
Page 1 / 1    
AuthorComment
duonglethuy
 Author    Rank:Golden Member

Score: 3961
Posts: 3961
From: Vietnam
Registered: 07/14/2010

(Date Posted:03/24/2011 12:26 AM)


tướng quân lầm trước khi vào nhà này tôi đã nhìn được con ngựa kim của tướng quân buộc trước cổng,
thế mà nàng vẫn vào gặp tôi à?
phải, vì có chồng tôi ở trong nhà này cho nên tôi lo lắng cho số phận của người phải đương đầu với sức mạnh của sứ quân bởi tôi biết chồng tôi tài cán rất tầm thường, mà tướng quân lại có những đường gươm vô địch đã từng đổi thay được số mạng của con người và đổi thay cả tình thế ở trên đời, lo sợ cho chồng tôi mới bước vào đây, nàng đã để cho lòng tôi càng xe thắt lại khi nghe qua những câu nói của nàng lời thẳngngay nhưng quá phũ phàng, hứ, thật ác độc như ngàn vạn mũi kim châm.


usertype:2
<<Previous ThreadNext Thread>>
Page 1 / 1    
New Topic New Poll
Back to
Photobucket
Hướng dẫn gõ tiếng Việt có dấu online
Hỗ trợ cho các thành viên mới đăng nhập
Vui lòng ghi rõ nguồn Lệ Thủy Forum khi lấy lại thông tin, hình ảnh, clips từ diễn đàn. Xin cảm ơn.

Sign Up | Create | About Us | SiteMap | Features | Forums | Show Off | Faq | Help
Copyright © 2000-2018 Aimoo Free Forum All rights reserved.

Get cheapest China Wholesale,  China Wholesale Supplier,  SilkChain 丝链to be a retailer is easy now.
LUFFY LUFFY LUFFY
LUFFY LUFFY LUFFY LUFFY LUFFY LUFFY